XİDMƏTLƏR

blog-2

TAXTA KONSTRUKSİYALARIN QURAŞDIRILMASI

Taxta konstruksiyaları quraşdırılması, hazırlıq işlərindən, konstruksiyaların dizayn mövqeyində yığılmasından və quraşdırılmasından ibarət olan ayrı-ayrı mərhələlərə bölünür.Hazırlıq işləri, strukturların quraşdırıldığı açılışların ölçülərinin düzgünlüyünü; quraşdırılmış taxta konstruksiyaların möhkəmliyi və dayanıqlığını; alətin və qaldırıcı, ayaqaltı, siqnalizasiya mexanizmlərinin iş vəziyyətini yoxlamaqdan ibarətdir.Quraşdırmadan əvvəl taxta konstruksiyalar diqqətlə kalibrlənir, həmçinin onları nəm və mantar hücumundan qorumaq üçün müəyyən tədbirlərin edilib-edilmədiyi yoxlanılır.Taxta konstruksiyalar əvvəlcədən təsdiq edilmiş axın sxemlərinə uyğun olaraq quraşdırılır.Taxta konstruksiyaların quraşdırılması üçün montaj avadanlıqları - kranlar, vinçlər, bloklar, qaldırıcılar və müxtəlif montaj qurğuları - sapanlar, trapserlər, tutacaqlar istifadə olunur. Bu maşın və cihazlar yükləmə-boşaltma əməliyyatları üçün də istifadə olunur.