XİDMƏTLƏR

blog-2

KÖRPÜLƏRİN VƏ YOL ÖTÜRÜCÜLƏRİNİN TİKİNTİSİ

Hidroizolyasiya körpülərində işlər.Körpü konstruksiyalarının tikintisinə qədər aparılan torpaq işləri.Yerüstü keçidlər üçün metal konstruksiyaların yaradılması və quraşdırılması.Metal büzməli boruların və ya prefabrik metal büzməli konstruksiyaların quraşdırılması.Körpü keçidlərinin aşırımlı konstruksiyalarının metal konstruksiyalarının quraşdırılması.Körpülərin və yerüstü keçidlərin monolit və yığma dəmir-beton konstruksiyalarının quraşdırılması.Tikinti konstruksiyalarının rənglənməsi.Üst tikililərin dəyişdirilməsi.