XİDMƏTLƏR

blog-2

MAGİSTRAL VƏ YOL XƏTLƏRİNİN ÇƏKİLMƏSİ

Sifarişçi sorğusuna əsaslanan dizayn işləri.Yolların yenidən bərpası.Köhnə səkilərin sökülməsindən və ya yolların yaradılması üçün torpağın hazırlanmasından ibarət olan sahələrin hazırlanması.Yeni texnologiyaya əsaslanan yol örtüyü.