XİDMƏTLƏR

blog-2

MÜHƏNDİS-KOMMUNİKASİYA İŞLƏRİ

Mərkəzləşmiş istilik və ventilyasiya, kondisoner, pnevmotransport və aspirasiya sistemlərinin quraşdırılması.Texnoloji boru, su və kanalizasiya xətlərinin, avadanlıqların, uçot və nəzarət cihazlarınin quraşdırılması.Elektrik təhcizatı sisteminin quraşdırılması.Alçaq gərginlikli xətlərin və avtomatik yanğınsöndürmə sistemlərinin quraşdırılması.