XİDMƏTLƏR

blog-2

HİDROTEXNİKİ İŞLƏR

Sualtı texniki işlər.Dambaların (torpaq bəndlərin) tikintisi.Pirslərin tikintisi.Sahilbərkitmə işləri.Su anbarlarının tikintisi.