XİDMƏTLƏR

blog-2

XÜSUSİ QURĞULARIN TİKİNTİSİ

Radiorabitə, radio və televiziya qurğuları və qüllələr.Rezervuarlar və qazholderlər (qaz anbarları).Elektrik ötürücü xətləri.Sənaye sobaları, tüstü boruları, silos quyuları, su qüllələri, qradirnilər.Boru kəmərləri (magistral, yerli əhəmiyyətli)