XİDMƏTLƏR

blog-2

DƏMİR-BETON KONSTRUKSİYALARIN QURAŞDIRILMASI

Dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması - bir sıra sadə proseslərdən ibarət mürəkkəb prosesdir: strukturu və ardıcıllığı montaj ediləcək konstruksiyaların növündən asılıdır, birgə layihədə və quraşdırma üsullarında istifadə olunur. Ümumiyyətlə, kompleks quraşdırma prosesi aşağıdakı proseslərdən ibarətdir: elementlərin quraşdırma üçün hazırlanması; genişləndirilmiş montaj; asqı elementləri, onların quraşdırılması, yerinə qaldırılması və köçürülməsi; elementlərin quraşdırılması, müvəqqəti bərkidilməsi, düzgün və yekun bərkidilməsi (qovşaqların qaynaqlanması və möhürlənməsi). Şirkətimizin təcrübəli işçiləri tərəfindən quraşdırma üçün konstruktiv elementlər əvvəlcədən hazırlanır, bunun üçün quraşdırma elementləri təmizlənir, kalibrlənir və polad ankerləri düzəldib, quraşdırma kranının istismarı sahəsində quraşdırılacaq elementləri quraşdırma üçün ən əlverişli vəziyyətdə qoyulur. Quraşdırılmış elementlərə lazımi qurğular (qısqaclar, dayaqlar və s.) quraşdırılır və sabitlənir. Quraşdırılmış elementlərdə - ağırlıq mərkəzlərində, sapan nöqtələrinin mövqeyində quraşdırma riskləri tətbiq və ya bərpa edilir.