XİDMƏTLƏR

blog-2

SVAY İŞLƏRİ

Qazılmış quyularda svay bünövrələrin tikintisi.“Yerdə divar” üsulu ilə qapalı konstruksiyaların (çuxurlar, keçidlər, dayanacaqlar və digər yeraltı tikililər) istehsalı.Split və ya tangensial qazma inyeksiya (qazma) svayları istifadə edərək, bünövrə çuxurları üçün svay maneələrin tikintisi.Anker svaylarının və yer ankerlərinin quraşdırılması.Müxtəlif diametrli quyuların qazılması ilə bünövrə gövdəsinə və təmas zonasına xüsusi məhlulların vurulması yolu ilə bünövrələrin möhkəmləndirilməsi.