XİDMƏTLƏR

blog-2

SƏNAYE VƏ MÜLKİ OBYEKLƏRİN TİKİNTİSİ

Ekoloji tələblərə uyğunluq, enerji və resurs qənaətinin təmin edilməsi (xüsusən, torpağa qənaət).İstehsal sahəsinin şəhərsalma xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirilməsi.İnsan və nəqliyyat axınının aydın şəkildə ayrılması.Binaların struktur bölmələrinin, sistemlərinin və materiallarının etibarlılığını və təhlükəsizliyini təmin etmək.Tikilməkdə olan sənaye qurğuları üçün yanğına qarşı və partlayışa qarşı tələblərin yerinə yetirilməsi.Müasir və etibarlı mühəndis-texniki infrastrukturun təşkili.İş üçün bina daxilində optimal şəraitin və mikroiqlimin təşkili.Tikintidə tullantısız və ya az tullantılı texnologiyalardan istifadə.strukturu səs-küyün, vibrasiyanın, elektromaqnit sahələrinin təsirindən qorumaq üçün tədbirlərin görülməsi.