XİDMƏTLƏR

blog-2

METAL KONSTRUKSİYALARIN QURAŞDIRILMASI

Quraşdırma, layihələndirmə (sənədləşdirmə).Materialların tikinti sahəsinə daşınması.Tikinti sahəsinin avadanlıqları.Əsas sütunların quraşdırılması.Konstruktiv elementlərin (döşəmə, tir və s.) qaldırılması.Qaynaq və quraşdırma işləri.Dam örtüyü və divarların üzlənməsi.